Indoor Access Point

Разнообразие от вътрешни точки за достъп, които разширяват потребителския капацитет и възможностите за внедряване, осигурявайки гъвкава и надеждна безжична връзка