Switches

Безжичните суичове на EnGenius улесняват управлението и настройката на голяма безжична мрежа.

 - Дълбока мрежова топология и отстраняване на проблеми
 - Високопроизводителни Gigabit & Специализирани SFP слотове
 - Централизирано управление на кабелна и безжична мрежа чрез ezMaster