BDCOM

BDCOM

BDCOM е един от водещите доставчици в Китай за мрежови и комуникационни решения. Компанията създава първия X.25 NIC и първия комерсиализиран рутер в Китай. Оттогава BDCOM е в авангарда на мрежовите и комуникационни технологии. Досега комутаторите на BDCOM, продуктите на EPON, маршрутизаторите и устройствата за мрежова сигурност са широко прилагани в много области като банковата система, образователната система, правителството и дори отбранителната система в Китай.